Výroba koloidního stříbra

Vyrobené množství koloidního stříbra je závislé na čase, velikosti elektrod, procházejícím proudu a v menší míře na teplotě a případném míchání. Proces výroby je mnohem složitější, než si neodborná veřejnost myslí. Tak si to vezmeme jedno po druhém:

Důležité!!!

Při řízené elektrolýze vznikají tři produkty a jen jeden je pro výrobu koloidního stříbra užitečný:

1.            Hydroxid stříbrný, jelikož se jedná o nestabilní látku, ta se okamžitě rozpadá za uvolnění vodíku a vzniku oxidu stříbrného.

2.            Oxid stříbrný, hydrolyzuje ve vodě pouze mírně (1 molekula ze 40 000), který je nutno vždy odstranit filtrací !!!

3.            Koloidní stříbro

Oxidu stříbrného vzniká sice více, než žádaného koloidního stříbra, ale pro svoji nerozpustnost a velké částice se po odfiltrování nemůže do výsledného produktu dostat a kdo tvrdí, že v jeho aparatuře nevzniká, popírá vědomě či nevědomě přírodní zákony.

 

Čas výroby a plocha elektrod:

Doba výroby 1 litru KS v koncentraci okolo 10 ppm, za doporučeného míchání a teploty. Velikost částic od 0,1 do 40nm, 90% je v intervalu 1-4nm, to platí pro proudovou hustotu do 0,155mA/cm2, pro proudovou hustotu 0,310mA/cm2 jsou doby poloviční, průměrná velikost částic čtyřnásobná, optimální je používaná komutace 20s +-20%:

Pro jeden pár elektrod délky 12,5cm/2,5mm /cca 9,1 cm2 213 - 285 minut

Pro dva páry                                                                                            106 - 142 minut

Pro čtyři páry                                                                                              53 - 71 minut

Pro jeden pár elektrod délky 25cm/2,5mm /cca 18cm2       106 - 142 minut

Pro dva páry cca nebo plochu     36 cm2                                           53 - 71 minut

Pro čtyři páry cca nebo plochu     72 cm2                                          26 - 35 minut

Pro šest párů nebo plochu            108 cm2                                         18 - 24 minut

 Pro osm párů nebo plochu           144 cm2                                         13 - 18 minut

Empirický vzoreček pro výpočet:

t = m * V *k / S

t = doba výroby v minutách

m = koncentrace v ppm

V = objem vyrobeného koloidu v litrech

S = plocha poloviny elektrod

k = koeficient, pro proudovou hustotu 0,155mA/cm2 je hodnota 192 - 257

 

Teplota:

Roztok by neměl mít vyšší teplotu než 50 °C. Když je teplota vyšší, hrozí tvorba bublinek na elektrodách. Bublinky jsou v tomto případě izolant, který způsobí zmenšení činné plochy elektrod a tím ke zvýšení proudové hustoty a tím i tvorbu aglomerátů = větších částic. Odstranit bublinky sice lze např. pomocí ultrazvuku, ale připadá mi to neúčelné a složité

 

Míchání:

Míchání eliminuje i vliv tvaru stříbrných elektrod a nehomogenitu pole. Jednou z možností je míchat roztok magnetickým míchadlem. Jde o bezkontaktní míchání pomocí magnetické „včelky“, která je zalita do obalu (teflonu). Případně hematitové kuličky nebo válečky (tzv „cvrčky“). Takovéto míchátko je na dně nádoby, která je na podstavci, v němž se otáčí permanentní magnet. Počet otáček optimálně 60-120 ot/min a to v celém sloupci vody. Elektrolyt by měl být po celou dobu jemně promícháván, aby proces probíhal rovnoměrně v celém sloupci roztoku a eliminovalo se nerovnoměrné pole průchodu proudu roztokem.

 

Zpět