Jiří Kolumberský
Zakázková elektronika a výroba lékařských přístrojů

Domácí stránka

O firmě

Kontakt

Subliminály: teorie

Subliminály: nabídka

Subliminály: otázky

Subliminály: odkazy

Proti psímu štěkotu

Osobní stránka

Zajímavé stránky

Pro odborníky

Koloidní stříbro

Tens

Ochrana soukromí

Život bez brýlí

Alternativní pohledy

       

Antibark-profi

výroba v prodeji do zahraničí

Přístroj na vytvoření podmíněného reflexu - zamezení štěkání a vytí u psů a k dalšímu širokému užití

Antibark profi pro  použití  v interiéru a exteriéru - účinný dosah maximálně cca 60m při přímé nebo polopřímé viditelnosti,  cena 6.800,-Kč. Jiný model antibarku - antištěku nevyrábím a ani vyrábět neplánuji.

Ve vývoji je odpuzovač zdivočelých koček, ten je vypuzuje z míst, na kterých je jejich výskyt nežádoucí - např. živé komunikace, kde by mohlo dojít k usmrcení zvířat nebo zamezení tvorby "kočičích záchodků" na nevhodných místech, při hnízdění ptactva atd...

Testuje se také vymezovač akčního  rádia doletu včel v případě, že se včelstva vyskytují v bezprostřední blízkosti obydlených míst a docházelo by k útokům na lidi či zvířata. Další efektivní možností použití  je  vymezení jejich "pastvy" na určitá květenství a plodiny.

Popis metody: Přístroj na psa působí, a to zcela automaticky,  v bezprostřední reakci na jeho vlastní štěkot nebo vytí. Jinou možností je  ruční spuštění, případně spuštění z jiného, externího zdroje. Pomocí této metody se na psa působí  krátkými, intenzivními nepříjemnými podněty v oblasti nad slyšitelným akustickým pásmem nad 18kHz se speciální modulací,  kde je velice dobře slyší. Jen tak pro zajímavost, psi umí se svýma ušima leccos : Dokáže registrovat zvuk o frekvenci 35 000 Hz, člověk 20 000 a kočka 25 000. Sluch psa může registrovat až 35kHz a je tak citlivý, že odliší dva metronomy, z nichž jeden tiká stokrát a druhý šestadevadesátkrát za minutu. Pes také dovede své vnitřní ucho uzavřít tak, aby za všeobecného hluku oddělil ty zvuky, na které se chce soustředit.

Uvedeným způsobem se vytvoří podmíněný reflex  neštěkat a nevýt, v případě ručního nebo alternativního spouštění lze vytvořit  další žádoucí návyky (např. omezení pohybu na vyhrazený prostor, omezení agresivního chování, posilování poslušnosti). Přístroj nepůsobí rušivě a lidé ho vědomě nevnímají
Působení na kočky nebylo pozorováno, proti jejich hlasitým projevům je třeba použít jinou techniku, je k dispozici na dotaz přibližně ve stejné cenové hladině.
Dalším možným a velmi významným způsobem použití je využití Antibarku profi proti agresivním cizím psům, například u bojácných, starších lidí a hlavně u dětí.

Kvůli možným problémům se sousedy je možné za příplatek přístroj zakamuflovat např. do květináče či truhlíku nebo jako WiFi anténu atd., tak se stane naprosto neviditelným.

Jak jsem se dozvěděl, např. v USA řeší problém hlučných psů tím, že jim vyoperují hlasivky, nejsem velkým příznivcem ochránců zvířat, ale toto mi připadá jako čiré barbarství.

 

 

K použití:

  1. Aplikace  a nastavení  přístroje je  zcela snadné. Přístroj se postaví na parapet nebo na jiné místo vně okna tak, aby zářič směřoval k rušiteli a zapne se. Začne-li rušitel štěkat, nastaví se potenciometr právě tak, aby při každém zaštěknutí  nebo zavytí blikla červená LED dioda. V té chvíli dostává rušitel krátký výchovný impuls, od kterého se spouští podmíněný reflex: nechovat se hlučně.  Nastavení příliš vysoké citlivosti se nedoporučuje, přístroj by mohl být  spouštěn i jinými zvuky  a pes by byl "trestán" pro nic za nic. Samozřejmě lze výchovné impulsy spouštět ručně, pomocí tlačítka, třeba na obranu nebo jako test.

  2. Napájení: Je-li ta možnost, je jednodušší, když přístroj může být připojen stále do elektrické sítě (220V nebo v automobilu), potom ho není třeba dobíjet a může pracovat nonstop. Při provozu pouze na interní akumulátory se přístroj dobíjí jednou za 1-3 dny, podle intenzity štěkání. Vybité akumulátory indikuje blikající zelená LED, přístroj je dobitý za 2-3 hodiny, nabíjení řízeno procesorem.  

  3. Účinky se projeví prakticky v řádu hodin (dobrý pozorovatel rozpozná účinky podle chování zvířete ihned), ale pro upevnění podmíněného reflexu a také aby nenastala recidiva, bych doporučil po dobu cca tři až čtyři týdny přístroj nechat preventivně zapnutý. Lidé působení přístroje vědomě opravdu nevnímají.

  4. Na  vlastního psa nemá  žádné negativní účinky, protože účinně vyzařuje jen do určené oblasti pod úhlem cca 60° - 80°. .

  5. Kočkám nevadí vůbec, při testech jeho projevy ignorovala jak má vlastní, prakticky necelý metr od přístroje, tak její „kolegyně a kolegové", které jsem na vzdálenost několika metrů  na zahradě „zlobil“.

 

 

Technické parametry:

Rozměry: podle typu 1 - 2 dm3 (variabilní s ohledem na  požadavky zákazníka na vzhled)

Napájení - interní akumulátory ( výdrž na jedno nabití cca 24-96hodin podle četnosti podnětů) + síťový napáječ + adaptér do palubní sítě automobilu. 

Přístroj může být připojen stále do elektrické sítě.

Směrovost přístroje cca 60° - 80°,

  Ovládací prvky -   vypínač

                                tlačítko ručního spuštění

                                potenciometr nastavení citlivosti.

 • Domů • O firmě • Kontakt • Subliminály - teorie • Subliminály - nabídka • Subliminály - otázky • Subliminály - odkazy • Proti psímu štěkotu • Osobní stránka • Zajímavé stránky • Pro odborníky • Koloidní stříbro • Tens • Život bez brýlí •